DZ sprejel soglasno: Šport razvija tudi različne odlike mišljenja in osebnosti

Državni zbor je na 23. redni seji, 2. aprila 2014, sprejel Resolucijo o Nacionalnem programu športa za obdobje 2014-2023. Brez vzdržanega ali nasprotnega glasu je bil sprejet tudi amandma, da se v uvodno poglavje doda stavek: Šport razvija tudi različne odlike mišljenja in osebnosti.