Slovenski prevod publikacij Evropskega mladinskega foruma na temo zaposlovanja

Na voljo sta prevoda dveh publikacij Evropskega mladinskega foruma na temo zaposlovanja. Publikaciji Študija o vplivu neformalnega izobraževanja v mladinskih organizacijah na zaposljivost mladih (povzetek) in Kakovostna delovna mesta za mlade sedaj na voljo tudi v slovenskem jeziku.