Javni razpis za sofinanciranje mladinskih in otroških programov, projektov, letovanj ter dodelitev enkratnih nagrad v letu 2014

Roki za oddajo vlog:
– sklop A: za sofinanciranje mladinskih programov in projektov 25.3.2014
– sklop B: za sofinanciranje letovanj 24.4.2014
– podsklop: za sofinanciranje mednarodne mobilnosti mladih 24.4.2014
– sklop C: za dodeljevanje nagrad za izjemne dosežke 24.4.2014