Usposabljanje za trenerje in multiplikatorje procesov fasilitacije in strukturiranega dialoga

Namen usposabljanja je trenerjem omogočiti, da se spoznajo s strukturiranim dialogom in fasilitacijskimi metodami pri strukturiranem dialogu ter poglobijo trenerske kompetence na področju fasilitacije procesov.
Okvir usposabljanja je fasilitacija, izpostavljeni primer iz prakse pa predstavljajo procesi strukturiranega dialoga.
Datum: 24. – 26. april 2014
Lokacija: M hotel Ljubljana