Javni razpis PETROLURE/2014/R1 – Nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energetsko učinkovitost

Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za izvedbo enega od naslednjih ukrepov: – izvedba energetskih pregledov, – programov informiranja in ozaveščanja.
Rok prijave: 30.4.2014