Potrjen Prvi izziv 2014

Na spletišču ministrstva za delo je z dne 27. 3. 2014 objavljena novica o tem, da je Vlada Republike Slovenije sprejela sklep, da lahko Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti začne z izvajanjem programa “Prvi izziv 2014” še pred potrditvijo Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 s strani Evropske komisije.

Cilj programa je omogočiti 3.176 zaposlitev mladih brezposelnih oseb za obdobje vsaj 15 mesecev neprekinjeno z vključujočim 3 mesečnim poskusnim delom, za polni delovni čas. V ta namen je predvidenih več kot 20 milijonov evrov.