Prakse v Evropskem parlamentu

Evropski parlament skuša prispevati k poklicnemu usposabljanju državljanov ter jim omogočiti, da se bolje seznanijo z njim in njegovim delom. Zato v okviru svojega sekretariata pripravlja različne možnosti opravljanja prakse.

Praksa za univerzitetne diplomante (splošna usmeritev ali novinarska usmeritev – Schumanova štipendija) je namenjena dopolnjevanju znanja, pridobljenega med študijem in seznanjanju z dejavnostmi Evropske unije, zlasti Evropskega parlamenta.

Kandidati morajo biti državljani države članice Evropske unije in imeti odlično znanje enega uradnega jezika Evropske unije, pred tem ne smejo opravljati druge prakse ali več kot štiri zaporedne tedne opravljati plačanega dela, ki se financira iz proračuna Evropske unije. Kandidati za opravljanje praks novinarske usmeritve morajo imeti strokovne izkušnje in to dokazati ali z objavljenimi prispevki ali s članstvom v eni izmed novinarskih zvez v državi članici Evropske unije ali z novinarsko izobrazbo, priznano v državah članicah Evropske unije ali v državah kandidatkah. Praksa se opravlja pet mesecev.