Razpis v okviru NVO programa Norveškega finančnega mehanizma in finančnega mehanizma EGP

Objavljen je razpis v okviru NVO programa Norveškega finančnega mehanizma in finančnega mehanizma EGP v višini 340.184 evrov. Ta razpis bo podprl male projekte (znesek sofinanciranja se bo gibal med 10.000 € in 20.000 €.). Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije, katerih letni prihodek v letu 2013 ni presegel 50.000 EUR.

Za pomoč prijaviteljem bosta izvedeni dve informativni delavnici in 6 delavnic za razvoj projektnih idej.