Spomladansko čiščenje – pridruži se!

Na Svetovni dan vode, 22. marca, se je v Sloveniji začel tradicionalni mesec čistilnih akcij. Ekologi brez meja, Turistična zveza Slovenije in organizatorji čistilnih akcij vabijo vse prebivalce Slovenije, da se tudi letos pridružijo pri čiščenju in urejanju našega okolja. Prav tako pa so še vedno možne prijave akcij v seznam čistilnih akcij.
istilne akcije, za katere so termini že znani, so navedene na skupnem seznamu čistilnih akcij: ebm.si/cistilne.
Tako si lahko vsi, ki bi se jih radi udeležili, pogledajo, kje in kdaj
se bodo akcije odvijale. Ostale pozivajo, da divja odlagališča
prijavljajo v register divjih odlagališč. Do 22. aprila se bo odvilo še
vsaj 50 čistilnih akcij širom Slovenije