Pregledna razstava učencev OŠ Otlica v Lokarjevi galeriji v Ajdovščini