05 Naložbe za mlade

Sklad 05 – ustanova za družbene naložbe obvešča, da od aprila 2014 izvaja program »05 Naložbe za mlade«. Gre za obliko financiranja, ki aktivnim mladim (med dopolnjenim 15. in pred dopolnjenim 30. letom) omogoča, da s pomočjo Sklada 05 pridobijo sredstva za svojo štipendijo, financirajo stroške nakupa koristne opreme, stroške samozaposlitve, ustanovitve svojega družbenega podjema ali za drug splošno koristen namen, ki ga mladi želijo realizirati.