Natečaj: Glas mladih

Rok za prijavo je 11. maj 2014!
Mladinski svet Slovenije je razpisal natečaj “Glas mladih”, na katerem zbirajo prispevke, ki pojasnjujejo, zakaj je pomembna udeležba na evropskih volitvah oziroma zakaj je pomembna Evropska unija. Gre za natečaj, namenjen vsem v starosti od 15 do 35 let, kjer bi še posebej radi k sodelovanju spodbudili prav dijake. Po zaključku natečaja bodo podelili 3 denarne nagrade – v bruto vrednosti 300, 200 in 100 evrov ter vsaj še 7 manjših materialnih nagrad.
Mladi lahko v natečaju sodelujejo z
različnimi prispevki; fotografije, posnetki, misli, kratki sestavki, risbe,
stripi
 ipd.; skratka, v katerikoli obliki.
Pod temo natečaja – pomen Evropske unije – je mogoče vključiti kakršnekoli tematike, povezane z Evropsko
unijo
; na primer:

– Kaj (zame) pomeni
biti Evropejka / Evropejec?

– Povezanost med
različnimi narodi in kulturami.

– (Večje) možnosti
za šolanje in zaposlitev v tujini.

– Svoboda gibanja
(potovanja) po državah Evropske unije.

– Zakaj se / se ne udeležiti volitev v Evropski parlament?

– Ali menite, da
boste v prihodnosti izkoristili možnosti, kot na primer:

študij v tujini, služba
v tujini, izmenjave mladih in druge mednarodne aktivnosti – in kako si
predstavljate te aktivnosti?

Naj
poudarimo, da v natečaju ne gre zgolj za promocijo EU, pač pa predvsem
želimo ozaveščati o tem, da odločitve, ki se sprejemajo v EU močno
vplivajo na naše vsakdanje življenje, in hkrati želimo, da bi mladi
izkoristili čim več priložnosti, ki jim jih nudi EU. Od prijav v natečaj
zato ne pričakujemo nujno,
da bodo vse samo pozitivno
naravnane.
Mlade vabimo, da so kritični, polemični, sarkastični, resni, zabavni, pozitivni,
negativni, nenavadni, konvencionalni, inovativni, uporniški  itd.