Vlada sprejela omejitve za vpis na dodiplomski študij 2014/15

Na spletišču ministrstva za izobraževanje je z dne 25. 4. 2014 objavljena novica o tem, da je Vlada na seji 24. 4. 2014 sprejela sklep o soglasju k omejitvam vpisa v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe na javnih in koncesioniranih visokošolskih zavodih v študijskem letu 2014/2015.