Javni razpis za sofinanciranje programov počitniškega varstva otrok v Občini Vipava

Rok prijave 26.05.2014
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje skupinskih prostočasnih programov za otroke od 3. do 9. razreda osnovne šole na območju Občine Vipava, ki jih izvajajo fizične oziroma pravne osebe ali društva, registrirana v skladu z Zakonom o društvih.