Štipendije za doktorski študij na European University Institute za leto 2014

Javni sklad razpisuje štipendije za največ pet (5) kandidatov, ki bodo v študijskem letu 2014/2015 vpisani v 1. letnik štiriletnega doktorskega študija na European University Institute, pri čemer zadnje leto financira EUI.