Delovni preizkus za mlade

Zavod RS za zaposlovanje (Zavod) je objavil javno povabilo delodajalcem za izvedbo Delovnega preizkusa za mlade. Vanj se lahko vključijo mladi brezposelni, prijavljeni na Zavodu, ki še niso dosegli starosti 30 let. Predvideva se vključitev 2.770 brezposelnih mladih.