Klub študentskih družin Slovenije

V Ljubljani deluje Klubu študentskih družin Slovenije, ki združuje študentke in študente, ki imajo v času študija otroke. Ob prijetnem druženju si prizadevajo za urejen pravni status ter socialno in ekonomsko varnost družine. S pomočjo sponzorjev in donatorjev organizirajo izlete, likovne delavnice, sankanje, subvencionirano letovanje,…
Članstvo v klubu je brezplačno!