Poletna šola in možnost opravljanja doktorata v Nemčiji

Helmholtz International Graduate School for Cancer Research, v okviru German Cancer Research Centra, nudi možnost vpisa doktorata za nadarjene in motivirane študente, ki zaključujejo prvostopenjski ali drugostopenjski program na področju naravoslovja oziroma so študij pravkar zaključili.