Sodelovanje neevropskih (non-EU) programskih držav v E+

Na spletišču CMEPIUS-a je bila objavljena novica o tem, da je bil 16. 5. 2014 v pogodbo EGP z Evropsko komisijo vključen sklep skupnega odbora EGP za Islandijo, Lihtenštajn in Norveško, kar omogoča polno sodelovanje teh 3 držav v programu Erasmus+. Sporazum o sodelovanju v programu Erasmus + je podpisala tudi že Turčija.
Sporazum bo stopil v veljavo takoj, ko ga ratificirajo turške državne oblasti, kar naj bi se zgodilo v prihodnjih tednih.
Republika Makedonija bo podpisala sporazum o sodelovanju v programu E+ 26. 5. 2014. Sporazum bo stopil v veljavo, ko bo Evropska komisija prejela uradno obvestilo, da so izpolnjene vse notranje pravne zahteve.
Sodelujoče organizacije in udeleženci iz zgoraj omenjenih držav bodo lahko tako financirani iz programa Erasmus + že v akademskem letu 2014/2015.
Vir: CMEPIUS