KORAK V PROGRAM

V letošnjem letu je EU program na področju mladine Mladi v akciji
zamenjal nov program Erasmus+: Mladi v akciji. Na seminarju Korak v
program bodo predstavljeni koncepti in cilji novega programa ter možne
projektne aktivnosti, katerih poznavanje je ključno za pripravo
kvalitetnih projektov na področju mladinskega dela.
Rok za prijavo je 4. junij 2014!

Prijavnica: http://www.mva.si/fileadmin/user_upload/doc/1_MLADI_V_AKCIJI/1b_Aktualni_razpisi/2014/Korak_v_program_-_prijavnica.docx