Strateško načrtovanje: intenzivno usposabljanje, 24 ur

Datum izobraževanja:
6. 6. 2014 – 19. 6. 2014
Strateški načrt je dokument, v katerem organizacija opredeli svoje vrednote, poslanstvo, vizijo in izzive za naslednjih nekaj let. Večina nevladnih organizacij zaradi svoje majhnosti in kroničnega pomanjkanja človeških virov daje prednost operativnemu izvajanju projektov pred vprašanji dolgoročne strategije. Pa vendar se lahko prav z izbiro prave strategije v nekaj letih razvijejo v pomembne, inovativne in vplivne akterje na svojem področju.

Zato se brezplačna delavnica posveča vodenju procesa strateškega načrtovanja v nevladni organizaciji. Ob pomoči mentorja ponuja znanja, kako v proces načrtovanja vplesti ključne osebe, kako izčistiti svoje poslanstvo, kako si zastaviti izzivalno vizijo ter kako poiskati prave, ambiciozne in hkrati uresničljive strateške cilje. Več informacij in prijava