Brezplačni seminar – »Nepovratna sredstva za zagon podjetja«, Ljubljana

Datum: 13. junij 2014, od 14.00 do 16.00 ure
Kraj: Dunajska cesta 136, Ljubljana
Izvajalec: Data d.o.o.

Možnosti za financiranje zagona podjetja so navadno zelo omejene. V Sloveniji obstaja le en javni razpis, ki je namenjen financiranju zagona podjetja. Gre za razpis P2 Slovenskega podjetniškega sklada, na katerem pa lahko kandidirajo inovativna podjetja, ki razvijajo inovativen izdelek, tehnologijo ali storitev.