Brezplačna strokovna usposabljanja – »Promocija zdravja na delovnem mestu v trgovinski dejavnosti«, razni kraji po Sloveniji

Trgovinska zbornica Slovenije bo skupaj s projektnim partnerjem Sindikatom delavcev trgovine Slovenije – ZZZS začela izvajati strokovna usposabljanja za projekt »Promocija zdravja na delovnem mestu v trgovinski dejavnosti«.