Razpis za štipendije Climate-KIC

Na spletišču Univerze v Ljubljani je z dne 8. 6. 2014 objavljeno vabilo k prijavi na Razpis za štipendije za slovenske študente, ki jih razpisuje Climate-KIC (pdf).
Evropski Program strokovnega razvoja za strokovnjake s področja nizkoogličnosti združuje strokovnjake, organizacije zasebnega, javnega in nevladnega sektorja v prizadevanju za boj proti podnebnim spremembam.
Pogoji za prijavo:vsaj 2-letne izkušnje na področju podnebnih sprememb / univerzitetna diploma (zaželjeno s tega področja)aktivnost v organizaciji, ki se ukvarja s podnebnimi spremembami / status (samo)zaposlenega / status doktorskega ali podoktorskega študentatekoče znanje angleščine, vedoželjnost in fleksibilnost
Program ponuja: kritje vseh nastalih stroškov v času trajanja programa v znesku do 6.000 € 4 tedensko sodelovanje v gostujoči mednarodni organizaciji po lastnem izboru v eni izmed pokrajin: Emilia-Romagna, Valencia, West Mid-lands, Spodnja Šlezija, Osrednja Madžarska, Hessen, Nizozemska
Vsebina programa: izvedba individualnih in skupinskih projektnih nalog, osredotočenih na globalne izziveudeležba na interaktivnih delavnicahsodelovanje na Climate-KIC festivalu na temo inovacijmednarodno povezovanje
Prijave oddajte do 20.6.2014 na spletišču.
Za dodatne informacije pišite na info@conot.si.
Climate-KIC je združenje, ustanovljeno s strani evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT), z namenom spodbujanja inovacij na področju podnebnih sprememb, prilagajanja nanje in njihova blažitev.