Razpis za štipendije za slovenske študente, ki jih razpisuje Climate-kic

Program usposabljanja, ki združuje strokovnjake, organizacije zasebnega, javnega in nevladnega sektorja v prizadevanju za boj proti podnebnim spremembam.
Pogoji za prijavo:
vsaj 2-letne izkušnje na področju podnebnih sprememb / univerzitetna diploma (zaželjeno s tega področja)
aktivnost v organizaciji, ki se ukvarja s podnebnimi spremembami / status (samo)zaposlenega / status doktorskega ali podoktorskega študenta
tekoče znanje angleščine, vedoželjnost in fleksibilnost