Usposabljanje za mladinskega vodjo

Zavod Voluntariat vabi na usposabljanje za mladinskega vodjo, ki bo potekalo v okviru v Mladinske izmenjave pod naslovom: Varuhi pravljic; v Posočju, od 7. do 16. avgusta 2014.
Predhodni pripravljalni obisk bo potekal od 7. do 9. julija 2014. Zainteresirani izpolnijo prijavnico (doc.) in jo skupaj z CV-jem v angleščini do 25. junija 2014 pošljejo na email: placement@zavod-voluntariat.si.