Razpis za zbiranje predlogov – EACEA/13/14 – V okviru programa Erasmus+ „Nacionalni organi za vajeništva“

Cilj razpisa je podpirati uvedbo ali posodabljanje vajeništev v okviru sistemov začetnega poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Razpis spodbuja razvoj visokokakovostnega vajeniškega usposabljanja in odličnosti pri učenju na delovnem mestu v okviru poklicnega izobraževanja in usposabljanja prek partnerstev med nacionalnimi organi, pristojnimi za izobraževanje, zaposlovanje in gospodarske zadeve, socialnimi partnerji, ustreznimi posredniškimi organi (kot so gospodarske, industrijske in obrtne zbornice ter poklicne in sektorske organizacije), ponudniki poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter drugimi ustreznimi deležniki.
Rok prijave: 26.6.2014