Spletno posvetovanje o mladinskem akcijskem načrtu

Mladinski svet Slovenije vabi mlade, mladinske organizacije in organizacije za mlade, da sodelujejo v procesu spletnega posvetovanja o Mladinskem akcijskem načrtu.
Pripombe oz. predloge dopolnitev lahko posredujete Blažu Grilju do petka, 27. junija 2014, na e-naslov: blaz.grilj@yahoo.com.