Razpis Knafljeve štipendije za študijsko leto 2014/2015

Štipendija je namenjene spodbujanju podiplomskega študija diplomantov Univerze v Ljubljani, ki se vpišejo na magistrski ali doktorski študij na visokošolskih ustanovah na Dunaju.
Rok za oddajo je 30.6.2014.