Nagrade Banke Slovenije za magistrska in doktorska dela

Nagrade so razpisane za dela s področja ekonomije, bančništva, zavarovalništva, financ, finančnega prava ter modelov poslovnega in finančnega prestrukturiranja. Rok za oddajo je 10.7.2014.