Javni razpis za Ukrep 112 – Pomoč mladim prevzemnikom kmetij za leto 2014

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je enkratna finančna pomoč mladim prevzemnikom kmetij za prvi lastniški prevzem kmetije.
Cilj ukrepa:
Spodbuditi prenos kmetije na mlajšo generacijo in izboljšati starostno strukturo nosilcev kmetijskih gospodarstev;
Povečati razvojno in proizvodno sposobnost prevzetih kmetij;
Prispevati k povečanju produktivnosti dela v kmetijstvu.
Pogoji za sodelovanje: Vlagatelji so fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na območju Republike Slovenije, so starejši od 18 let in mlajši od 40 let oziroma, ki dopolnijo 40 let v letu prijave na javni razpis in prvič prevzamejo kmetijo.