Brezplačni seminar – »Kako pridobiti in zadržati kupca ter marketinški načrt«, Ljubljana

Na brezplačnem seminarju vas bodo seznanili z vsemi pomembnimi
sestavinami marketinškega načrta, katere lahko uspešno uporabite v
praksi. Posebno pozornost bodo namenili uporabi različnih
tržno-komunikacijskih orodij in na praktičnih primerih prikazali njihovo
funkcionalnost ter kako z minimalnimi stroški priti do prvih kupcev.
Datum: 14. julij 2014, od 14.00 do 15.30 ure
             4. avgust 2014, od 14.00 do 15.30 ure
Kraj: Dunajska cesta 136, Ljubljana
Izvajalec: Data d.o.o.