Brezplačni seminar – »Nepovratna sredstva za zagon podjetja«, Ljubljana

Možnosti za financiranje zagona podjetja so navadno zelo omejene. V
Sloveniji obstaja le en javni razpis, ki je namenjen financiranju zagona
podjetja. Gre za razpis P2 Slovenskega podjetniškega sklada, na katerem
pa lahko kandidirajo inovativna podjetja, ki razvijajo inovativen
izdelek, tehnologijo ali storitev.

Datum: 16. julij 2014, od 11.00 do 13.00 ure
             8. avgust 2014, od 11.00 do 13.00 ure
Kraj: Dunajska cesta 136, Ljubljana
Izvajalec: Data d.o.o.