Brezplačni seminar – »Prihajajo nova evropska sredstva – za koga in za kaj?«, Ljubljana

Datum: 20. avgust 2014, od 11.00 do 12.15 ure
Kraj: Dunajska cesta 136, Ljubljana
Izvajalec: Data d.o.o.
Spoznajte, kako priti do evropskih ali državnih nepovratnih sredstev ali pa do posojil s subvencionirano obrestno mero. Za jesen se obeta vrsta novih javnih razpisov, na katerih bodo podjetja lahko kandidirala za nepovratna sredstva ali subvencijo obrestne mere iz evropskih skladov. Še preden so razpisi objavljeni, se lahko nanje pripravite z namenom pravočasnega oblikovanja projektnih idej in uspešnega iskanja razpisov in prijave nanje.