Brezplačni seminar – »Aktualni razpisi za nepovratna in povratna sredstva!«, Ljubljana

Veliko podjetnikov se sploh ne zaveda, da lahko z dejavnostjo, ki jo
opravljajo, kandidirajo na razpisih za nepovratna sredstva, ki jih
objavljajo evropske in državne ustanove.
Datum: 18. julij 2014, od 14.00 do 16.00 ure
            22. avgust 2014, od 14.00 do 16.00 ure
Kraj: Dunajska cesta 136, Ljubljana
Izvajalec: Data d.o.o.