Razpis za vpis v študijske programe 2014/2015

Univerza na Primorskem (UP):RAZPIS ZA VPIS V PODIPLOMSKE MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE IN DOKTORSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 3. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2014/2015