Pripravništvo pri Evropski agenciji za pomorsko varnost

Zainteresirani kandidati morajo:
biti prebivalci ene izmed držav članic EU, Islandije, Norveške ali države kandidatke,
imeti univerzitetno diplomo, pridobljeno do datuma zbiranja prijav,
obvladati angleški jezik in imeti zadostno poznavanje katerega izmed drugih jezikov EU.
Pripravniki bodo delali za enega od naslednjih enot/sektorjev, glede na njihovo izobrazbo in kompetence:
človeški viri: podpora pri upravljanju s človeškimi viri in organizaciji dogodkov in poti,
obiski in nadzor: usposabljanja,
obiski in nadzor: analiza in ocene,
odziv na onesnaževanje: upravljanje s pogodbami in načrtovanje,
satelitsko spremljanje.
Pripravništva se začnejo 1. oktobra in končajo 28. februarja 2015.