ISKALNIK PO UKREPIH ZA MLADE ter RAZŠIRJENA PODSTRAN ZA MLADE

Mladim iskalcem zaposlitve je sedaj na voljo tudi iskalnik po programih za mlade!

Podstran za mlade www.ess.gov.si/mladi je od danes še bogatejša s koristnimi informacijami za mlade iskalce zaposlitve. Stran je dopolnjena s pregledom po programih za mlade, koristnimi povezavami za podjetne iskalce zaposlitve ter iskalnikom po vseh programih v okviru Jamstva za mlade. Iskalnik na podlagi starosti, trajanja brezposelnosti ter občine stalnega prebivališča, najde vse ukrepe oziroma programe zaposlovanja ali usposabljanja, ki so trenutno na voljo za mlade iskalce zaposlitve.

Iskalnik po ukrepih za mlade ter podstran za mlade sta nastala v okviru
projekta Razvoj in promocija storitev ter pripomočkov za vseživljenjsko
karierno orientacijo brezposelnih, drugih iskalcev zaposlitve in
neaktivnih, sofinanciranega s strani Evropskega socialnega sklada ter v
sodelovanju z MDDSZ.