Javni razpis za ukrep subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto 2014

Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev vzrejevalcem čebeljih matic, če so povečali vzrejo kakovostnih plemenskih (rodovniške in gospodarske) čebeljih matic v letu 2013 najmanj za 5 odstotkov glede na vpisane čebelje matice v izvorno rodovniško knjigo v preteklem programskem letu, kar pomeni, da so bile vzrejene od 1. 5. 2012 do 31. 8. 2013. Do podpore so upravičeni tudi vzrejevalci rodovniških matic, katerim se subvencionira vzdrževanje trotovskih linij na plemenilni postaji.