Javni razpis za ukrep tehnična pomoč čebelarjem v letu 2014

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za ukrep Tehnična pomoč čebelarjem za ukrepa: Sofinanciranje čebelarske opreme in Pomoč čebelarjem začetnikom v letu 2014. Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi tega javnega razpisa, s pričetkom ob 8. uri in traja do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani Ministrstva, oziroma do 31. avgusta 2014.