Štipendijski program za mlade raziskovalce Andalucía talent Hub Fellowship

The Andalusian Knowledge Agency (AAC) razpisuje 50 štipendij za mlade raziskovalce. Štipendije trajajo 2 leti in so sofinancirane v okviru programa Marie Curie. Štipendija nudi raziskovalcem opravljanje raziskovalnega dela na najbolj prestižnih raziskovalnih institucijah.