Javni razpis za spodbujanje uvajanja in implementacije znaka za okolje EU za turistične nastanitve

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov uvajanja in implementacije znaka za okolje EU za turistične nastanitve in stroškov, povezanih s promocijo konkurenčne prednosti podjetja, ki jo je pridobilo z znakom za okolje EU za turistične nastanitve.
Rok: Razpis bo odprt do porabe sredstev v letih 2014 in 2015. Prvo odpiranje prispelih vlog bo 1. 7. 2014, drugo pa 3. 9. 2014. V primeru, da sredstva na zadnjem odpiranju ne bodo porabljena v celoti, lahko ministrstvo določi še dodaten datum odpiranja vlog.