Fotografski natečaj Europe in My Region 2014

Namen natečaja je osvetliti projekte, ki potekajo po vsej Evropi s pomočjo EU financiranja in odkriti pomen teh projektov v lokalnih skupnostih. Prebivalci EU, stari nad 18 let, so vabljeni da se pridružijo natečaju in naložijo največ tri fotografije projekta, ki je prejel evropsko financiranje. Na fotografijah mora biti vidna evropska zastava (npr. na oglasnem panoju, plaketi), ki označuje, da je bil projekt financiran s strani EU.
Trije zmagovalci bodo izbrani s strani žirije, glas občinstva pa bo potekal od 27. avgusta do 8. septembra 2014.