Sklad objavlja prosto delovno mesto področnega svetovalca III

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije,
Dunajska 22, Ljubljana, objavlja prosto delovno mesto področnega
svetovalca III, v Oddelku za razvoj kadrov, v Sektorju za razvoj in
izvedbo projektov.

Kandidati morajo za zasedbo delovnega mesta izpolnjevati naslednje pogoje:

  • visoka strokovna izobrazba (prva stopnja) družboslovne ali druge smeri,
  • najmanj sedem (7) mesecev delovnih izkušenj,
  • opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka,
  • višja raven znanja angleškega jezika,
  • znanje uradnega jezika,
  • računalniška pismenost.

Zaželjeno je, da ima kandidat izobrazbo pravne smeri.

Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za določen čas,
čas trajanja projekta »Krepitev Javnega sklada RS za razvoj kadrov in
štipendije za izboljšanje strokovno – razvojne funkcije in večjo
kakovost storitev«, predvidoma do 30. 9. 2015, s trimesečnim poskusnim
delom, s polnim delovnim časom.

Več informacij tukaj.

Vir: Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendij