7. Razvojna konferenca lesarjev Slovenije, Nazarje

Občina Nazarje, Območna obrtno-podjetniška zbornica (OOZ) Mozirje,
Razvojna agencija Savinjske regije (RASR), Savinjsko-šaleška gospodarska
zbornica (SŠGZ) in Savinjsko-šaleška območna razvojna agencija (SAŠA
ORA), v sklopu 8. Lesarskega praznika v Nazarjah, organizirajo 7. Razvojno konferenco lesarjev – vseslovensko srečanje lesarske panoge.

Konferenca bo potekala v torek, 9. septembra 2014, ob 12.00
uri v Domu kulture Nazarje (velika dvorana), na Savinjski cesti 2 v
Nazarjah.