Sklad objavlja prosto delovno mesto področnega podsekretarja v oddelku za pravne in kadrovske zadeve

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije,
Dunajska 22, Ljubljana, objavlja prosto delovno mesto področnega
podsekretarja v Oddelku za pravne in kadrovske zadeve v Sektorju za
podporo dejavnosti.

I. Kandidati morajo za zasedbo delovnega mesta izpolnjevati naslednje pogoje:

  • univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem (druga stopnja) pravne smeri,
  • najmanj šest (6) let delovnih izkušenj,
  • znanje uradnega jezika,
  • strokovni izpit iz upravnega postopka,
  • računalniška pismenost,
  • višja raven znanja angleškega jezika.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima kandidat opravljen
strokovni izpit iz upravnega postopka. Če kandidat strokovnega izpita iz
upravnega postopka nima, ga bo moral opraviti najkasneje v treh mesecih
od nastopa dela.

Več informacij tukaj.

Vir: Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendij