Nagradni natečaj »Kaj pa je bilo z evropskim denarjem narejeno zate, za tvoj kraj?«

Na spletišču Urada Vlade RS za komuniciranje je z dne 5. 8. 2014 objavljeno sporočilo za javost o nagradnem natečaju »Kaj pa je bilo z evropskim denarjem narejeno zate, za tvoj kraj?«, ki sta ga objavila Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

Predlogi se morajo nanašati na projekte, ki so bili izvedeni v Sloveniji in sofinancirani iz naslednjih skladov: Evropski sklad za regionalni razvoj, Kohezijski sklad ali Evropski socialni sklad, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in/ali Evropski sklad za ribištvo. Projekt je lahko sofinanciran iz več skladov hkrati.

Rok za prijavo na nagradni natečaj je 12. 9. 2014.

Več o nagradnem natečaju si oglejte na spletnem mestu eu-skladi.si.