Mladinska izmenjava v Brežicah

Mladinski center Brežice išče pet mladih udeležencev, sterih od 18 do 30
let, ki bi jih zanimala udeležba na mednarodni mladinski izmenjavi, med
19. in 28. septembrom 2014 v Brežicah.