Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA za leto 2014

Predmet razpisa: Predmet Javnega razpisa za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative Eureka za leto 2014 je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov za projekte, ki so potrjeni na zasedanjih programa Eureka s strani Odbora Visokih predstavnikov programa Eureka.