Natečaj za kratek film “Trgovanje s prihodnostjo”

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, v sklopu projekta
Trgovanje s prihodnostjo razpisuje natečaj za kratek video Trgovanje s
prihodnostjo kot akcijo podpore zbiranju podpisov evropske državljanske
pobude za zaustavitev prostotrgovinskih pogajanj.

Z natečajem želijo  širši javnosti pregledno predstaviti možnosti, ki
jih ima pri vključevanju in vplivanju na procese sprejemanj mednarodnih
trgovinskih sporazumov EU. Hkrati želijo spodbuditi državljane k podpisu
Evropske državljanske pobude za zaustavitev sprejemanja trgovinskih
sporazumov, s katero se povezujemo z evropskimi sodržavljani in
zavzemamo za svoje pravice.

Rok za prijavo je 22. september 2014!

Več informacij je na voljo tukaj.